Κατεδαφίσεις

Ο Mastoras4U αναλαμβάνει κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανημάτων. Από το γκρέμισμα ενός εσωτερικού τοίχου, έως την κατεδάφιση ενός κτιρίου, ο Mastoras4U φροντίζει για την ασφαλή εκτέλεση του έργου και την αποκομιδή και μεταφορά των μπαζών.

Ο τομέας ευθύνης μας περιλαμβάνει:

  • Την συμβατική κατεδάφιση με μηχανικά μέσα κάθε είδους κτιριακής κατασκευής.
  • Την κατεδάφιση εσωτερικής τοιχοποιίας σε υφιστάμενα κτίρια και προετοιμασία του χώρου για ανακαίνιση.
  • Την επιλεκτική κατεδάφιση μερών ενός κτιρίου.
  • Την αποξήλωση και μεταφορά επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
  • Τις κατεδαφίσεις δωμάτων αποθηκών και φραχτών.
  • Την αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος.

Όλες οι εργασίες κατεδαφίσεων γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία, με πλούσια εμπειρία στην προσεκτική και ακριβή εκτέλεση έργων. Η μεταφορά των απορριμάτων και ο καθαρισμός του χώρου αποτελούν μέρος των εργασιών και γίνεται με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Κατεδαφίσεις και αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

Η συνηθέστερη αιτία κατεδάφισης, προκύπτει από την ανάγκη αλλαγής της διαρρύθμισης ή της χρήσης ενός χώρου. Το φαινόμενο εμφανίζεται τόσο στους επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, αποθήκες, γραφεία κτλ.), όσο και σε κατοικίες και διαμερίσματα. Οι κατεδαφίσεις εσωτερικών τοίχων και η δημιουργία νέων χωρισμάτων αποτελεί πολλές φορές μονόδρομο. Σχεδόν κάθε προσπάθεια ανακαίνισης ξεκινάει από την κατεδάφιση κάποιου εσωτερικού τοίχου. Η προσεκτική και υπεύθυνη εργασία κατεδάφισης, βάζει τις βάσεις για αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη ανακαίνιση. Με ευθύνη λοιπόν της σπουδαιότητας της δουλειάς, φροντίζουμε να διευκολύνουμε το επόμενο συνεργείο που θα μπει στο χώρο.

Χτίσματα

Ο Mastoras4U αναλαμβάνει χτισίματα σοβατίσματα παντός τύπου σε νεόδμητες και υφιστάμενες κτιριακές κατασκευές. Δίνουμε τη μέγιστη προσοχή, διότι σε αυτό το στάδιο τα κατασκευαστικά λάθη δύσκολα διορθώνονται.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακαινίσεις

Με γνώμονα την ποιότητα της ζωής σας και το σεβασμό στην επένδυσή σας, ο Mastoras4U αναλαμβάνει τις ανακαινίσεις σπιτιών και παραδίδει χώρους σύγχρονους, λειτουργικούς, ιδιαίτερης αισθητικής και πάντα προσαρμοσμένους στις δικές σας ανάγκες.

Διαβάστε Περισσότερα

Γυψοσανίδες

Ο Mastoras4U αναλαμβάνει τις τοποθετήσεις γυψοσανίδων κάθε τύπου και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Τοποθετούμε γυψοσανίδες σε οροφές, σε υπάρχουσες τοιχοποιίες και σε μεταλλικούς σκελετούς.

Διαβάστε Περισσότερα